Feb
23
Fri
VJ Nite @ OLD BADMINTON HALL
Feb 23 @ 8:00 pm

DJ: ERDMANN

Feb
28
Wed
Wednesday Nite @ OLD BADMINTON HALL
Feb 28 @ 8:00 pm

BAND: WALTER’S DUO

Mar
7
Wed
Wednesday Nite – Women’s Special @ OLD BADMINTON HALL
Mar 7 @ 8:00 pm

BAND: ENIGMA playing for the Women’s Special

Mar
9
Fri
VJ Nite @ OLD BADMINTON HALL
Mar 9 @ 8:00 pm

VDJ: FLOYD

Mar
14
Wed
Wednesday Nite @ OLD BADMINTON HALL
Mar 14 @ 8:00 pm

BAND: ALLAN & SAVIO

Mar
16
Fri
VJ Nite @ OLD BADMINTON HALL
Mar 16 @ 8:00 pm

DJ: JOAQUIM

Mar
21
Wed
Wednesday Nite @ OLD BADMINTON HALL
Mar 21 @ 8:00 pm

BAND: RHYTHM RISING

Mar
23
Fri
VJ Nite @ OLD BADMINTON HALL
Mar 23 @ 8:00 pm

DJ: ERDMANN/RUSSELL

Mar
28
Wed
NO Wednesday Nite
Mar 28 @ 12:00 pm
Apr
11
Wed
Wednesday Nite @ OLD BADMINTON HALL
Apr 11 @ 8:00 pm

BAND: IAN & DEBBIE